Hodinový manžel Tom, Most - Osvědčení a ostatní dokumenty

Živnostenské oprávnění:

      

                                                                                                Vyhl. 50/1978 (elektro):